Z roku na rok rośnie liczba pacjentów ze wszczepionym rozrusznikiem serca. Osoba posiadająca takie kardiologiczne urządzenie musi przygotować się przed podróżą. Powinna ona uzyskać informacje na temat miejsc, w których może w trakcie podróży uzyskać potrzebną pomoc.

Osoba taka powinna zabrać ze sobą kartę identyfikacyjną urządzenia oraz wydruk aktualnie zaprogramowanych parametrów.

Osoby, które posiadają wszczepiony rozrusznik serca nie jest poddawana kontroli z użyciem wykrywaczy metalu. Należy podkreślić, iż wykrywacz nie powinien znajdować się bezpośrednio nad stymulatorem serca. Czas ekspozycji rozrusznika na urządzenie wykrywające metal nie powinna być dłuższy niż 1-2 sekundy z częstotliwością jeden na 10 sekund. Na lotnisku osoby takie mogą być więc poddane jedynie kontroli ręcznej.

Kolejną ważną informacją dla osób ze wszczepionym urządzeniem kardiologicznym jest sposób zachowania się w miejscach, gdzie znajdują się bramki tj. np. w muzeach czy galeriach. Zaleca się, aby przechodzić między nimi nie zatrzymując się w obszarze ich oddziaływania.

www.wczasy-dla-seniora.pl

 

Dodaj komentarz