Zanim wyjedziesz zagranicę, warto zapoznać się z kilkoma radami. Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych koszt imprezy, po podpisaniu przez klienta umowy, nie może ulec zmianie. Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, gdy umowa wyraźnie to przewiduje i to w ściśle określonych przypadkach: wzrost kursów walut, kosztów transportu oraz podatków, opłat urzędowych, lotniskowych czy przeładunkowych w portach morskich.

1. Jeżeli nie zawierasz umowy na piśmie i jedynym potwierdzeniem jej zawarcia jest dowód zapłaty, zadbaj o to, aby posiadać foldery/ulotki/katalogi z opisem Twojej wycieczki; jeśli zaś umowę zawarłeś przez Internet, zapisz umowę, e-maile i rzut ekranu na swoim komputerze.

2. Warto dokładnie przeczytać umowę i poprosić o doprecyzowanie ogólnych postanowień. Upewnij się, że cena wycieczki obejmuje wszystkie opłaty i koszty. Przed podróżą ustal, jeżeli to możliwe, kto obsługuje przewozy – przewoźnicy spoza Unii nie zawsze będą podlegać europejskim przepisom chroniącym pasażerów, mogą się też niekiedy znajdować na „czarnej liście” przewoźników podlegających zakazowi wykonywania przewozów w UE.

3. Jeśli zawierasz umowę z biurem podróży za granicą, wtedy umowa nie zawsze musi być sporządzona w języku polskim. Zadbaj o pomoc w tłumaczeniu.

4. Oferty last minute też są pełnowartościowymi wycieczkami i podlegają reklamacji.

5. Zwróć uwagę na standaryzację hotelu – kto ją określa – przedsiębiorca, czy niezależna publiczna instytucja. 4**** w Grecji nie muszą równać się 4**** w Egipcie. Upewnij się, co do jakości pokoju hotelowego, oferowanego wyżywienia, położenia hotelu na mapie w stosunku do plaży lub centrum miasta, oferowanych dodatkowych atrakcji i ich ewentualnej odpłatności.

6. Sprawdź zasady udzielanego ci ubezpieczenia (np. kto ponosi koszty transportu do Polski ze szpitala za granicą). Jadąc do innego kraju UE, zaopatrz się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

7. Przed podróżą zapisz w telefonie adres, nazwisko i kontakt do rezydenta, ponieważ kłopoty mogą zacząć się już na lotnisku, a gdy złamiesz nogę, unikniesz kłopotliwego poszukiwania pomocy wśród nieznających Twojego języka obcokrajowców.

8. Nie wkładaj do bagażu podręcznego płynów, żelów i aerozoli w opakowaniach powyżej 100 ml i sprawdź w regulaminie przewoźnika, za jakie przedmioty w bagażu przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.

9. W razie problemów na lotnisku z opóźnieniami lub odwołaniami lotów, linie lotnicze zobowiązane są udzielić Ci pełnych informacji o Twoich prawach.

10. Zostaw „namiary” na miejsce swojego pobytu i organizatora wycieczki komuś ze swoich bliskich.

11. Zapisz sobie numer telefonu i adres do polskiej ambasady/konsulatu miejsca pobytu.

12. W przypadku wykupionej wycieczki reklamować można m.in. niezgodną z umową kategorię hotelu, zgubiony bagaż, opóźniony samolot, dłuższą odległość od plaży i inne nieprawidłowości. Reklamację składamy na piśmie u organizatora wyjazdu, żądając zmniejszenia ceny. Nie czekaj ze skargami na powrót do kraju.

13. Zbieraj dokumentację, pisemne potwierdzenia od rezydenta, np. o braku łazienki w pokoju.

www.wczasy-dla-seniora.pl

 

Dodaj komentarz